در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/16392/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح آیین نامه شوراهای اجتماعی محلات

تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :

عنوان : اصلاح آیین نامه شوراهای اجتماعی محلات

شماره مقرره : 5/97/16392/ش


مصوبه شماره 5/97/21394/ش-97/12/07، مربوط به این مصوبه است.

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح آیین‌نامه شوراهای اجتماعی محلات

سلام عليكم                                                                               

     با احترام، لایحه شماره 21/74117 مورخ 97/04/24 با موضوع اصلاح آیین‌نامه و دائمی شدن شوراهای اجتماعی محلات، در جلسه علنی مورخ 97/09/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، در راستای تحقق اصول 7 و 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش فکر و عمل شورایی و به منظور تمهید بسترهای قانونی برای گسترش و سازماندهی مشارکت شهروندان و ساکنان محلات مختلف در امور شهری، مستند به بندهای 5، 6 و 7 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران، بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی و با استفاده از نیروی انسانی موجود، از محل سرجمع اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، نسبت به تشکیل شوراهای اجتماعی محلات (برای مدت 2 سال به صورت آزمایشی) وفق آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور جلوگیری از موازی کاری بین‌فعالیت‌های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شورای اجتماعی محله، نسبت به تهیه ساز و کار استفاده از ظرفیت‌ها در راستای اهداف سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و تحقق اهداف مورد نظر آن، اقدام و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره 2 از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبات شماره 4/95/9865/ش مورخ 95/06/03 و 4/95/15130/ش مورخ 95/08/19 نسخ می‌شود.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.45(2)

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح دستورالعمل فرهنگی و اجتماعی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : ادارات امور اجتماعی

برگشت به لیست قوانین