تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :

عنوان : اصلاح آیین نامه شوراهای اجتماعی محلات

شماره مصوبه : 5/97/16392/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/16392/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح آیین نامه شوراهای اجتماعی محلات

تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح آیین‌نامه شوراهای اجتماعی محلات
سلام عليكم         
     با احترام، لایحه شماره 21/74117 مورخ 97/04/24 با موضوع اصلاح آیین‌نامه و دائمی شدن شوراهای اجتماعی محلات، در جلسه علنی مورخ 97/09/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، در راستای تحقق اصول 7 و 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش فکر و عمل شورایی و به منظور تمهید بسترهای قانونی برای گسترش و سازماندهی مشارکت شهروندان و ساکنان محلات مختلف در امور شهری، مستند به بندهای 5، 6 و 7 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران، بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی و با استفاده از نیروی انسانی موجود، از محل سرجمع اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، نسبت به تشکیل شوراهای اجتماعی محلات (برای مدت 2 سال به صورت آزمایشی) وفق آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور جلوگیری از موازی کاری بین‌فعالیت‌های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شورای اجتماعی محله، نسبت به تهیه ساز و کار استفاده از ظرفیت‌ها در راستای اهداف سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و تحقق اهداف مورد نظر آن، اقدام و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.
تبصره 2– از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبات شماره 4/95/9865/ش مورخ 95/06/03 و 4/95/15130/ش مورخ 95/08/19 نسخ می‌شود.

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.45(2)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح دستورالعمل فرهنگی و اجتماعی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : ادارات امور اجتماعی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین