در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/9851/ش

عنوان مصوبه/قانون : نامگذاری

تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :

عنوان : نامگذاری

شماره مقرره : 5/98/9851/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: نامگذاری
سلام عليكم         
     با احترام،‌لایحه شماره 21/76659 مورخ 1398/05/01 با موضوع نامگذاری دو بوستان و یک میدان، در جلسه علنی مورخ 98/05/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به نامگذاری دو بوستان و یک میدان در سطح شهر به شرح بندهای زیر اقدام نماید:
1- بوستان معروف به هرمي باف واقع در منطقه 5 شهرداري به نام گل‌آرا
2- بوستان واقع در منطقه 7 شهرداري به نام باران
3- نامگذاري ميدان دوم در بلوار بهارستان واقع در منطقه 2 شهرداری، برای بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری ارجاع شد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 69 (2)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : فرهنگی و اجتماعی نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین