در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/10272/ش

عنوان مصوبه/قانون : نامگذاری

تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :

عنوان : نامگذاری

شماره مقرره : 5/98/10272/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: نامگذاری
سلام عليكم         
     با احترام،‌طرح شماره 5/98/10173/ش مورخ 1398/06/04 با قید دو فوریت با موضوع نامگذاری میدان انتهای خیابان رضا به نام میدان پهلوان محمد خادم، در جلسه علنی مورخ 98/06/04 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: پیرو تکلیف مندرج در مصوبه شماره 5/98/6433/ش مورخ 98/04/18، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، نسبت به نامگذاری میدان انتهای خیابان رضا واقع در منطقه یک، به نام پهلوان محمد خادم اقدام نماید.

 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 70 (4)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : فرهنگی و اجتماعی نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین