در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/10254/ش

عنوان مصوبه/قانون : تغییر نام میدان وثوق

تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :

عنوان : تغییر نام میدان وثوق

شماره مقرره : 5/98/10254/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تغییر نام میدان وثوق
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/34315 مورخ 1398/02/31 با موضوع تغییر نام میدان وثوق، در جلسه علنی مورخ 98/06/04 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به تغییر هندسی میدان شهدای غواص به تقاطع همسطح واقع در بلوار هاشمیه و حذف میدان یاد شده، میدان وثوق واقع در این بلوار را به نام میدان شهدای غواص تغییر نام دهد.
 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 70 (2)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : فرهنگی و اجتماعی نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین