در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/10270/ش

عنوان مصوبه/قانون : معرفی نماینده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در شورای اسلامی شهرستان مشهد

تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :

عنوان : معرفی نماینده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در شورای اسلامی شهرستان مشهد

شماره مقرره : 5/98/10270/ش


جناب آقای هاشمی
معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس
موضوع: معرفی نماینده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در شورای اسلامی شهرستان مشهد
      سلام عليكم        
        با احترام، با عنایت به نامه شماره 4076 مورخ 98/05/30 شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس مبنی بر قبول استعفای جناب آقای علیرضا شهریاری از عضویت در شورای مزبور و در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با آخرین اصلاحات و ماده 17 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان، موضوع در جلسه رسمی مورخ 98/06/04 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و سرکار خانم شهناز رمارم به عنوان نماینده این شورا در شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس انتخاب شدند، مراتب برای استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد 70 (7)

محمدرضا حیدری
رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا

برگشت به لیست قوانین