در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/10255/ش

عنوان مصوبه/قانون : آیین نامه اجرایی جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری

تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :

عنوان : آیین نامه اجرایی جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری

شماره مقرره : 5/98/10255/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: آیین نامه اجرایی جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری
سلام عليكم         
     با احترام،‌لایحه شماره 21/58801 مورخ 1398/04/09 با موضوع آیین نامه اجرایی جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری، در جلسه علنی مورخ 98/06/04 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: با عنایت به اهمیت و ضرورت جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری در شهر مشهد و در راستای اجرای مصوبه شماره 5/97/16389/ش مورخ 97/09/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، آیین‌نامه اجرایی جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری، به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، تصویب شد.
تبصره- اجرایی شدن این مصوبه منوط به انعقاد تفاهم نامه اجرای آیین نامه، فی مابین شهرداری مشهد مقدس، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و شرکت آب و فاضلاب مشهد خواهد بود.

 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 70 (1)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب تفاهمنامه دستورالعمل نظارت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت خدمات و محیط زیست شهری

برگشت به لیست قوانین