در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/9852/ش

عنوان مصوبه/قانون : قرارداد احداث و بهره برداری از تصفیه خانه برای تصفیه فاضلاب جاری طرق

تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :

عنوان : قرارداد احداث و بهره برداری از تصفیه خانه برای تصفیه فاضلاب جاری طرق

شماره مقرره : 5/98/9852/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: قرارداد احداث و بهره برداري از تصفيه خانه براي تصفيه فاضلاب جاري طرق
سلام عليكم        
     با احترام،نامه شماره 21/98/44330 مورخ 1398/03/18 با موضوع قرارداد احداث و بهره برداري از تصفيه خانه براي تصفيه فاضلاب جاري طرق ، در جلسه علنی مورخ 98/05/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: در راستای تبصره 3 مصوبه شماره 5/97/1473/ش مورخ 1397/02/04 شورای اسلامی شهر مشهد و بند 7 ماده 7 و تبصره مربوط آن در قرارداد شماره 21/79169 مورخ 1397/04/31 (مبنی بر تعهد شهرداری و شرکت تجارت بین المللی ثابت کیش نسبت به تنظیم قرارداد احداث و بهره برداری از تصفیه خانه برای تصفیه فاضلاب جاری طرق در قالب قرارداد (B.O.T)، توافقنامه نهایی مبانی اقتصادی (پیوست) جهت انعقاد قرارداد، با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
تبصره- قرارداد نهایی می بایست پس از اخذ تاییدیه کمیسیون حقوقی، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر شود.

     بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 69 (6)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : احداث بهره برداری فاضلاب قرارداد کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

برگشت به لیست قوانین