در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/9847/ش

عنوان مصوبه/قانون : قرارداد مشارکتی احداث، اجاره، بهره برداری و انتقال (B.O.L.T) جایگاه های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو)

تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :

عنوان : قرارداد مشارکتی احداث، اجاره، بهره برداری و انتقال (B.O.L.T) جایگاه های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو)

شماره مقرره : 5/98/9847/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: قرارداد مشارکتی احداث، اجاره، بهره برداری و انتقال (B.O.L.T) جایگاه های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو)
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/71348 مورخ 1398/04/25 با موضوع قرارداد مشارکتی احداث، اجاره، بهره برداری و انتقال ((B.O.L.T جایگاه های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو))، در جلسه علنی مورخ 98/05/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به فراخوان برگزار شده، نسبت به واگذاری 10 جایگاه‌بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو) به شرکت زال پارس به شماره ثبتی 35278 در قالب قرارداد سرمایه گذاری و اجاره با رعایت بند‌ها و تبصره‌های زیر اقدام نماید:
1- انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال به مدت 10 سال شامل انجام كليه عمليات مربوط به طراحی، ساخت، تجهیز، بهره‌برداری و تحویل توسط سرمایه‌گذار به شهرداری پس از تعمیرات اساسی (اورهال) با قابلیت بهره‌برداری از مجموعه جایگاه‌های بنزین تک‌سکو مطابق اسناد فنی.
تبصره1- بهره برداری از جایگاهها در قالب قرارداد اجاره جایگاه فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک‌سکو) خواهد بود که با لحاظ مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری، سهم شهرداری از کارمزد ناخالص فروش (شامل کلیه درآمدهای حاصل از کارمزد فروش، حق تبخیر، طرح کهاب، طرح دیسپچینگ، حق برند) هر لیتر بنزین 5/52 درصد (پنجاه و دو و نیم درصد) می باشد.
تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، پس از اخذ تاییدیه متن قرارداد سرمایه گذاری و اجاره از کمیسیون حقوقی، قراردادها و جداول مزبور را ممهور به مهر شورای اسلامی شهر نماید.
2- مکان‌های پیش‌بینی شده برای احداث جایگاه‌های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو) (به جز موقعیت جایگاه‌های سی ان اجی موجود) باید علاوه بر رعایت کلیه ضوابط مربوطه، به تایید کمیته مکان‌یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد برسد. عدم اعلام نظر کمیته حداکثر ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست به منزله تایید خواهد بود.
تبصره- طرح دسترسی و جانمایی دقیق مکان های پیش بینی شده برای احداث جایگاه های فروش بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو) به تایید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد برسد
 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 69 (7)
    محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اجاره احداث بهره برداری سرمایه گذاری طراحی شهری قرارداد مشارکت کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

برگشت به لیست قوانین