در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/9846/ش

عنوان مصوبه/قانون : آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی

تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/05/30

تاریخ اجرا :

عنوان : آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی

شماره مقرره : 5/98/9846/ش

اصلاح شد

قسمت الف بند 5-1-1 آیین نامه حاضر طی مصوبه شماره 5/98/14326/ش 98/07/30 اصلاح شد

جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/40740 مورخ 1398/03/09 با موضوع آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی، در جلسه علنی مورخ 98/05/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: در راستای اجرای مصوبه شماره 5/97/19339/ش مورخ 97/11/09 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به منظور حمایت، مشارکت و تجلیل از تیم ها و مجموعه ها و قهرمانان ورزشی، آیین‌نامه حمایت از ورزش قهرمانی، به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، تصویب شد.
 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 69 (1)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : حمایت دستورالعمل

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین