در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/19658/ش

عنوان مصوبه/قانون : نامگذاری معابرفرعی به نام شهدای گرانقدر

تاریخ تصویب : 1398/10/11

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/10/11

تاریخ اجرا :

عنوان : نامگذاری معابرفرعی به نام شهدای گرانقدر

شماره مقرره : 5/98/19658/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: نامگذاري خيابان هاي فرعي به نام شهداي گرانقدر

سلام عليكم                                                                               

 

    لايحه شماره 21/98/158598 مورخ 98/08/22 در زمينه نامگذاري خيابان هاي فرعي به نام شهداي گرانقدر به استناد تبصره 2 بند 7 ماده 6 مصوبه شماره 4/95/21679/ش مورخ 95/12/02 مبني بر تفويض اختيار تصويب نامگذاري معابر فرعي به كميسيون محترم فرهنگي، اجتماعي، زيارت،گردشگري و رسانه؛ در جلسه مورخ 98/10/07 كميسيون ياد شده مطرح و به شرح نظريه شماره 5/446/ ف ا مورخ 98/10/09 (تصوير پيوست) مورد تصويب قرار گرفت، كه اين نظريه براي اجرا ابلاغ مي شود.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : فرهنگی و اجتماعی نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی

برگشت به لیست قوانین