در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/19060/ش

عنوان مصوبه/قانون : اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه 8

تاریخ تصویب : 1398/10/03

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/10/03

تاریخ اجرا :

عنوان : اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه 8

شماره مقرره : 5/98/19060/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اعمال ماده 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي در منطقه 8

سلام عليكم                                                                               

     با احترام، لایحه شماره 21/181599 مورخ 98/09/27 با قید دو فوریت با موضوع اعمال ماده 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي در منطقه 8 ، در جلسه علنی مورخ 98/10/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهردار مشهد مقدس (به عنوان بالاترين مقام اجرايي در شهرداري) اجازه داده مي‌شود، با توجه به ضرورت و فوريت تكميل طرح تقاطع بلوار شهيد ناصري به شهيد كلانتري (واقع در منطقه 8 شهرداری) و به منظور جلوگيري از تاخير و توقف در اجراي طرح مذكور، نسبت به تملك میزان در مسير ملك با كد نوسازي 4-2-12-8 در تصرف اتحاديه (شركت) تعاوني‌هاي مسكن كارمندان خراسان به مساحت 58/200 مترمربع، از طریق اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت برابر نقشه پيوست (مهر شده توسط شوراي اسلامي شهر) اقدام نمايد.

  بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 80

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : املاک املاک در مسیر خرید پروژه های عمرانی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت منطقه معاونت فنی وعمران سازمان زمین و مسکن معاونت اداری و مالی

برگشت به لیست قوانین