در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/19027/ش

عنوان مصوبه/قانون : شفاییت در معاملات روابط استخدامی شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1398/10/03

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/10/03

تاریخ اجرا :

عنوان : شفاییت در معاملات روابط استخدامی شهرداری مشهد

شماره مقرره : 5/98/19027/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: شفافیت در معاملات و روابط استخدامی شهرداری

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،‌طرح شماره 5/98/6270/ش مورخ 98/04/16 با موضوع  مدیریت تعارض منافع در شهرداری مشهد، در جلسه علنی مورخ 98/10/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ایجاد شفافیت در معاملات و پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق عمومی، و به منظور تسریع و تسهیل در تشخیص مصادیق مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337 اقدامات زیر را به عمل آورد.

تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره 2- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر، لغو می‌گردد.

1- فهرست شرکت‌هایی که اعضا یا کارکنان شورای اسلامی شهر و مدیران یا کارکنان شهرداری به میزان پنج درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آن را دارا هستند یا به عنوان مدیرعامل، عضو هیأت مدیره،‌عضو هیأت امنا، عضو هیأت نظارت، بازرس، حسابرس، مشاوره یا نمایندگی (عاملیت) در آن شرکت‌ها مسوولیت دارند، بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه از طرق مقتضی (از جمله از طریق خوداظهاری اشخاص یادشده) تهیه شود. همچنین در فهرست یاد شده می بایست موارد زیر نیز درج گردد.

الف. نام و موضوع فعالیت شرکت یا موسسه.

ب. مسوولیت در شرکت یا موسسه.

ج. میزان سهام.

د. کد اقتصادی شرکت.

ه. آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی.

تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، لیست مذکور را به طور کامل و به صورت بر خط از طریق سامانه فاش منتشر و در دسترس عموم قرار داده و به روز رسانی کند. در صورت تغییر اطلاعات ارائه شده قبلی، اشخاص ذیربط موظفند آخرین تغییرات را ظرف مدت یک‌ماه به شهرداری اعلام و اظهار نمایند.

 2- شهرداری مشهد مقدس مکف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، فهرست مشخصات مدیران شهرداری (در تمامی سطوح) شامل: نام و نام خانوادگی، مدارج تحصیلی، مسؤولیت (تاریخ انتصاب، حکم و محل خدمت) و سوابق کاری آنها را، به طور کامل و به صورت برخط در سامانه فاش منتشر و به صورت مستمر بروزرسانی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

3- در متن کلیه قراردادها و توافقنامه‌های شهرداری با اشخاص ثالث، می‌بایست تصریح شود که طرف قرارداد و سهامداران یا مدیران وی، مشمول ممنوعیت مورد نظر در قانون منع مداخله و مفاد این مصوبه نبوده و در صورت کشف خلاف و بطلان معامله، جبران کلیه خسارات بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.

4- دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت‌گانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که در شهرداری مشهد تحت هر عنوان مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم، در منطقه یا حوزه سازمانی مربوطه استفاده نمایند. ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، لیست کارکنان شهرداری مشمول این بند به عنوان لیست ممنوعه در سامانه فاش منتشر خواهد شد.

5- در پرونده‌های متشکله در شهرداری، نمی‌توان از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارکنان شهرداری یا شورای اسلامی شهر که دارای پروانه کارشناسی ( از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، مرکز کارشناسان خبره و نیز کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی) می باشند، به عنوان کارشناس منتخب یا مرضی الطرفین استفاده کرد.

6- وکلای دادگستری که با شهرداری قرارداد همکاری دارند، به جهت آنکه از شهرداری حق الوکاله دریافت می‌نمایند، نمی‌توانند در طول دوره قرارداد، وکالت دعاوی مطروحه علیه شهرداری را بر عهده گیرند.

7- در ازای عضویت مدیران و کارکنان شهرداری در هیأت مدیره یا هیأت امناء سازمان‌ها، موسسات یا شرکت‌های وابسته شهرداری، پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان (به استثناء موارد مصرح در قانون)، ممنوع است.

8- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، برقراری هرگونه رابطه استخدامی بستگان اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری در شهرداری، در طی دوره مسؤولیت یا مدیریت آن‌ها ممنوع است.

تبصره 1- قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون های فراگیر و رسمی منعقد می‌شود از شمول این بند مستثنا می‌باشد.

تبصره 2- در خصوص بستگان اشخاص فوق الذکر که پیش از لازم الاجرا شدن این مصوبه با شهرداری رابطه استخدامی داشته‌اند، در صورت انتصاب آنان به سمت‌های مدیریتی، می‌بایست مراتب به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد.

9- واژگان و اصلاحات به‌کار رفته در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف. بستگان: پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد.

ب. شهرداری: ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مشهد.

ج. مدیران: اشخاصی که فرایند انتصاب آن‌ها در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران انجام می‌شود، همچنین روسا، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره یا هیأت امناء تمامی سازمان‌ها، موسسات یا شرکت‌های شهرداری مشهد.

د. کارکنان: افراد دارای هرگونه رابطه استخدامی با شهرداری مشهد.

 

           بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.80 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : استخدام ساماندهی قرارداد معاملات

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان فناوری و اطلاعات

برگشت به لیست قوانین