شماره مقرره : 5/99/154/ش

عنوان مصوبه/قانون : تداوم تغییر در نحوه سرویس‌دهی خطوط مترو و اتوبوس درون شهری

تاریخ تصویب : 1399/01/16تاریخ تصویب : 1399/01/16

عنوان : تداوم تغییر در نحوه سرویس‌دهی خطوط مترو و اتوبوس درون شهری

شماره مقرره : 5/99/154/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : تداوم تغییر در نحوه سرویس‌دهی خطوط مترو و اتوبوس دورن شهری

سلام عليكم     

با احترام،‌لایحه شماره 21/2397 مورخ 1399/01/14 با قید دو فوریت با موضوع تداوم تغییر در نحوه سرویس‌دهی خطوط مترو و اتوبوس دورن شهری، در جلسه رسمی مورخ 99/01/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور جلوگیری حداکثری از شیوع ویروس کرونا و پرهیز از قرار گرفتن فضاهای عمومی در معرض آسیب پذیری بیشتر، همچنین اهمیت حضور شهروندان در منازل، نسبت به تعطیل نمودن خطوط قطار شهری (مترو) و خطوط اتوبوسرانی از تاریخ 99/01/18 لغایت 99/01/22 اقدام نماید، همچنین از تاریخ 99/01/23 لغایت پایان فروردین ماه، نسبت به عدم سرویس‌دهی و یا کاهش ساعات سرویس‌های خطوط قطار شهری و اتوبوسرانی بر اساس تباصر ذیل اقدام نماید:

تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تعطیلی و یا کاهش ساعت فعالیت خطوط قطار شهری و اتوبوسرانی (از ساعت 6:30 الی 8:30 و 16:30 الی 19:00) از تاریخ 99/01/23 لغایت پایان فروردین ماه، به عهده شهردار مشهد مقدس خواهد بود.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، آثار مالی ناشی از اجرای این مصوبه را در اصلاح بودجه سال 1399 پیش‌بینی نماید.

تبصره3- شهرداری مشهد مقدس موظف است، نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، به نحو مقتضی اقدام نماید.

تبصره4- شهرداری مشهد مقدس موظف است، گزارش رسمی تبعات تعطیلی خطوط مترو و اتوبوسرانی از ابعاد هزینه‌ای و کاهش آن برای شهرداری و بخش خصوصی، میزان تاثیرگذاری در پیشگیری از گسترش بیماری کرونا و نیز  راهکارهای پیشنهادی جبران خسارت اتوبوسرانی بخش خصوصی با لحاظ میزان کاهش درآمد و هزینه آن و شیوه کاهش هزینه‌های مربوط در شهرداری، ظرف مدت دو هفته تهیه و به شورا ارسال نماید.

تبصره5- تصمیمات مندرج در تبصره 3 مصوبه شماره 5/98/24423/ش مورخ 98/12/24 تا پایان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به قوت خود باقی می‌باشد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس قطار شهری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه و بودجه بهره برداری قطار شهری سازمان اتوبوسرانی معاونت حمل ونقل و ترافیک

برگشت به لیست قوانین