شماره مقرره : IN-326-003

عنوان مصوبه/قانون : دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک در شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1399/01/22

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1399/01/22

تاریخ اجرا :

عنوان : دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک در شهرداری مشهد

شماره مقرره : IN-326-003


معاونین و مدیران شهرداری مشهد مقدس

موضوع : ابلاغ دستورالعمل شناسايي و ارزيابي ريسك در شهرداري مشهد

با سلام و احترام؛

     با توجه به گستردگي و تنوع فعاليت‌هاي شهرداري مشهد در ارائه خدمات و محصولات و همچنين برخورد و مواجهه با ريسك‌هاي گوناگون و اثرات احتمالي مضر آن براي شهرداري مشهد در اين راستا جهت شناسايي، ارزيابي و كنترل ريسك‌ها، "دستورالعمل شناسايي و ارزيابي ريسك در شهرداري مشهد " با كد سند IN-326-003 ويرايش 01 كه مراحل تدوين، بررسي و تصويب آن طي شده؛ به پيوست ارسال مي‌گردد. مقتضي است كليه حوزه ها و مجموعه ها از اين پس منطبق با مندرجات پيوست عمل نموده و كليه اقدامات بر مبناي اين سند تنظيم و اجرا گردد.

 با تشكر و آرزوي توفيقات روز افزون

 شهريار آل شيخ

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : دستورالعمل

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه امور داخلی شورا و شهرداری

برگشت به لیست قوانین