شماره مقرره : 5/99/578/ش

عنوان مصوبه/قانون : ایجاد بانک اطلاعات اقشار آسیب پذیر

تاریخ تصویب : 1399/01/26

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1399/01/26

تاریخ اجرا :

عنوان : ایجاد بانک اطلاعات اقشار آسیب پذیر

شماره مقرره : 5/99/578/ش


شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: ایجاد بانک اطلاعات اقشار آسیب پذیر

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،طرح شماره 5/99/372/ش مورخ 99/01/23 با قید دو فوریت با موضوع ایجاد بانک اطلاعات اقشار آسیب پذیر، در جلسه علنی مورخ 99/01/25 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مستند به بند 2 ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/۰۳/01 و اصلاحات بعدي به منظور فعالیت هدفمند در زمان بحران‌های اجتماعی مانند شیوع ویروس کرونا،  بلایای طبیعی احتمالی و کمک به اقشار آسیب پذیر در دوره بحران مانند کارگران روزمزد، دستفروشان و غیره، بانک اطلاعات شهروندان را با اولویت اقشار آسیب‌پذیر و کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد و زنان سرپرست خانوار با استفاده از بانک اطلاعات سایر ارگانها، شورای اجتماعی محلات، خیریه‌ها و غیره ایجاد نماید.

 

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بانک

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان فرهنگی تفریحی

برگشت به لیست قوانین