شماره مقرره : 5/99/579/ش

عنوان مصوبه/قانون : واگذاری بلوکهای شماره ۱ و ۲ پروژه یاس واقع در بلوار توس، بین توس ۵۱ و۵۳ به قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا در ازای بخشی از مطالبات قرارگاه یاد شده

تاریخ تصویب : 1399/01/26

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1399/01/26

تاریخ اجرا :

عنوان : واگذاری بلوکهای شماره ۱ و ۲ پروژه یاس واقع در بلوار توس، بین توس ۵۱ و۵۳ به قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا در ازای بخشی از مطالبات قرارگاه یاد شده

شماره مقرره : 5/99/579/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: واگذاري بلوكهاي شماره ۱ و ۲ پروژه ياس واقع در بلوار توس، بين توس ۵۱ و۵۳ به قرارگاه منطقهاي  شمال شرق نزاجا در ازاي بخشي از مطالبات قرارگاه ياد شده

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/249094 مورخ 98/12/20 با موضوع واگذاري بلوكهاي شماره ۱ و ۲ پروژه ياس واقع در بلوار توس، بين توس ۵۱ و۵۳ به قرارگاه منطقهاي  شمال شرق نزاجا در ازاي بخشي از مطالبات قرارگاه ياد شده، در جلسه علنی مورخ 99/01/25 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند 1 ماده 31 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به سایر کلانشهرها) و بر مبنای توافق‌نامه پیوست به شماره 21/98/240512 مورخ 1398/12/07، نسبت به واگذاری بلوک‌های شماره 1 و 2 پروژه یاس واقع در بلوار توس، بین توس 51 و 53 به قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا مطابق قیمت کارشناسی (طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی پیوست به شماره 9842)‌، در ازای بخشی از مطالبات قرارگاه یادشده از محل حساب فیمابین بابت موافقت اصولی شماره 1457411 (موضوع ملک با کد نوسازی 1-84-12-8 به مساحت عرصه 41784.8 مترمربع دارای کاربری مختط تجاری مسکونی به دلیل تغییرات ایجاد ‌شده ناشی از ابلاغ طرح جدید) با رعایت تبصره زیر اقدام نماید.

تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، توافق‌نامه تفصیلی نهایی را در قالب عقد صلح تنظیم و پس از اخذ تأییدیه کمیسیون مشترک حقوقی،‌املاک و قراردادها و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر نماید.

 

      بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بدهی تهاتر قرارداد واحد مسکونی واگذاری کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

برگشت به لیست قوانین